Ikon för Rikstermbanken

Puddelmetoden

svensk term (rek): Puddelmetoden
förklaring:

En från England på 1780-talet uppkommen och av Henry Cort uppfunnen färskningsmetod, som innebar att man nu kunde använda stenkol istället för träkol vid masugnsdrift. Detta gynnade engelsmännen. Svenskarna hade inte efter detta samma fördel av sina stora skogstillgångar för järnframställning.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista