Ikon för Rikstermbanken

Alimakhiss

svensk term (rek): Alimakhiss
definition:

hiss som går längs en kuggstång med drivmotorn monterad på hisskorgen

anmärkning:

Speciellt lämpad för drivning av stigorter. Alimakhissen lanserades år 1957 och kom mycket snabbt till användning svenska gruvor. Detta innebar en väsentlig arbetsmiljöförbättring, då man stod under ett skyddstak och arbetade. Upp- och nedtransporten genom schaktet för arbetarna underlättades också betydligt. Exempelvis drevs 1961–62 en 330 m lång stigort i Taberg (Värmlandsschaktet) på detta vis. Alimakhissar i nyare versioner används än i dag vid en del gruvor

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista