Ikon för Rikstermbanken

yxa

svensk term (rek.): yxa
engelsk term (rek.): axe
tysk term (rek.): Axt (f) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012