Ikon för Rikstermbanken

tjädertupp

svensk term (rek.): tjädertupp
tysk term (rek.): Auerhahn (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012