Ikon för Rikstermbanken

tjäder

svensk term (rek.): tjäder
engelsk term (rek.): capercaillie
tysk term (rek.): Auerwild (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012