Ikon för Rikstermbanken

svans (7)

svensk term (rek.): svans (7) (vildsvin)
tysk term (rek.): Pürzel (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012