Ikon för Rikstermbanken

svans (4)

svensk term (rek.): svans (4) (hårrovvilt utom grävling, mård och räv)
tysk term (rek.): Rute (f) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012