Ikon för Rikstermbanken

smyga ljudlöst

svensk term (rek.): smyga ljudlöst
tysk term (rek.): lautlos pürschen
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012