Ikon för Rikstermbanken

skottecken

svensk term (rek.): skottecken
tysk term (rek.): Schusszeichen (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012