Ikon för Rikstermbanken

skott (2)

svensk term (rek.): skott (2)
tysk term (rek.): Schuss (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012