Ikon för Rikstermbanken

skjutkäpp

svensk term (rek.): skjutkäpp
tysk term (rek.): Zielstock (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012