Ikon för Rikstermbanken

skinn (3)

svensk term (rek.): skinn (3) (vildsvin och grävling)
tysk term (rek.): Schwarte (f) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012