Ikon för Rikstermbanken

ryggtaggsskott

svensk term (rek.): ryggtaggsskott
tysk term (rek.): Krellschuss (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012