Ikon för Rikstermbanken

ränta (3)

svensk term (rek.): ränta (3) (bukhålans delar)
tysk term (rek.): Gescheide (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012