Ikon för Rikstermbanken

ränta (2)

svensk term (rek.): ränta (2) (brösthålans delar)
tysk term (rek.): Geräusch (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012