Ikon för Rikstermbanken

ränta (1)

svensk term (rek.): ränta (1)
tysk term (rek.): Aufbruch (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012