Ikon för Rikstermbanken

osäkra

svensk term (rek.): osäkra verb 
tysk term (rek.): entsichern
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012