Ikon för Rikstermbanken

orrtupp

svensk term (rek.): orrtupp
tysk term (rek.): Birkhahn (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012