Ikon för Rikstermbanken

ormvråk

svensk term (rek.): ormvråk
tysk term (rek.): Mäusebussard (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012