Ikon för Rikstermbanken

ojämn tiotaggare

svensk term (rek.): ojämn tiotaggare (ex. 5 + 4))
tysk term (rek.): ungerader Zehnender
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012