Ikon för Rikstermbanken

kvist (1)

svensk term (rek.): kvist (1)
tysk term (rek.): Zweig (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012