Ikon för Rikstermbanken

kronhjort

svensk term (rek.): kronhjort
engelsk term (rek.): red deer
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012