Ikon för Rikstermbanken

hektar

svensk term (rek.): hektar
engelsk term (rek.): hectare
tysk term (rek.): Hektar (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012