Ikon för Rikstermbanken

eftersök

svensk term (rek.): eftersök
engelsk term (rek.): search for wounded game
tysk term (rek.): Nachsuche (f) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012