Ikon för Rikstermbanken

dovvilt (4)

svensk term (rek.): dovvilt (4) (kalv)
tysk term (rek.): Damkalb (n) 
tysk term (acc.): Damwildkalb (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012