Ikon för Rikstermbanken

dovvilt (2)

svensk term (rek.): dovvilt (2) (hind)
tysk term (rek.): Damtier (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012