Ikon för Rikstermbanken

bukträff

svensk term (rek.): bukträff
engelsk term (rek.): hit in the stomach
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012