Ikon för Rikstermbanken

brunsttid (5)

svensk term (rek.): brunsttid (5) (rådjur)
tysk term (rek.): Blattzeit (f) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012