Ikon för Rikstermbanken

brunst (2)

svensk term (rek.): brunst (2) (om hane)
engelsk term (rek.): rut
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012