Ikon för Rikstermbanken

brunst (1)

svensk term (rek.): brunst (1) (om hona)
engelsk term (rek.): being in heat
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012