Ikon för Rikstermbanken

ben (3)

svensk term (rek.): ben (3) (tjäder)
tysk term (rek.): Lauf (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012