Ikon för Rikstermbanken

ben (1)

svensk term (rek.): ben (1) (fåglar utom tjäder och änder)
tysk term (rek.): Ständer (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012