Ikon för Rikstermbanken

ansvarsförsäkring

svensk term (rek.): ansvarsförsäkring
tysk term (rek.): Haftpflichtversicherung (f) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012