Ikon för Rikstermbanken

öra (1)

svensk term (rek.): öra (1)
tysk term (rek.): Behang (m) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012