Ikon för Rikstermbanken

öga (2)

svensk term (rek.): öga (2)
tysk term (rek.): Auge (n) 
 
källa: Svenska Jägareförbundet: Svensk–engelsk–tysk ordlista | 2012