Ikon för Rikstermbanken

populationsdynamik

svensk term (rek.): populationsdynamik
definition:

variation i storlek eller täthet hos ett djurbestånd över tiden eller mellan platser

 
källa: Svenska Jägareförbundet: Ordlista | 2009