Ikon för Rikstermbanken

terrängmodell

svensk term: terrängmodell
definition:

modell som beskriver hur terrängen i ett område ser ut i tre dimensioner, dvs. både dess utsträckning i plan och i höjdled

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10