Ikon för Rikstermbanken

sekundärt dammhaveri

svensk term: sekundärt dammhaveri
definition:

dammhaveri som sker nedströms en havererad damm på grund av att vattnet stiger okontrollerat längs ett vattendrag

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10