Ikon för Rikstermbanken

primärt dammhaveri

svensk term: primärt dammhaveri
definition:

dammhaveri som initierar en okontrollerad utströmning av vatten i ett vattendrag

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10