Ikon för Rikstermbanken

medelvattenstånd

svenska termer: medelvattenstånd
MW
definition:

det statistiska medelvattenståndet för en specifik plats eller ett magasin

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10