Ikon för Rikstermbanken

medelvattenföring

svenska termer: medelvattenföring
MQ
definition:

den statistiska medelvattenföringen för en specifik plats

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10