Ikon för Rikstermbanken

klass I-flöde

svensk term: klass I-flöde
definition:

extremt högt flöde som generellt tas fram genom hydrologiska simuleringar där bl.a. snösmältning, markens mättnad och stor nederbörd kombineras på ett mycket ogynnsamt sätt

anmärkning:

Tillrinningssekvensen som är en mycket osannolik händelse blir specifik för varje dammanläggning/magasin. [...] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) benämner detta flöde Beräknat högsta flöde (BHF) i det nationella projektet ”Översiktlig översvämningskartering”.

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10