Ikon för Rikstermbanken

hydraulisk modell

svensk term: hydraulisk modell
definition:

matematisk modell över ett vattendrag som beskriver vattnets rörelse i rummet och tiden

anmärkning:

Beräkningarna redovisar främst vattenföring, vattennivåer och vattenhastighet.

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10