Ikon för Rikstermbanken

högsta högvattenstånd

svenska termer: högsta högvattenstånd
HHW
definition:

det högsta vattenstånd som registrerats på en plats

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10