Ikon för Rikstermbanken

högsta högvattenföring

svenska termer: högsta högvattenföring
HHQ
definition:

den högsta vattenföring som registrerats på en plats

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10