Ikon för Rikstermbanken

drivvattenföring

svenska termer: drivvattenföring
utbyggnadsvattenföring
definition:

den maximala vattenföring som en kraftstation är byggd för att producera elkraft ifrån

anmärkning:

Termen utbyggnadsvattenföring förekommer också.

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10