Ikon för Rikstermbanken

dominoeffekt

svensk term: dominoeffekt
förklaring:

När en eller flera dammar nedströms en havererad damm rasar till följd av att det utströmmande vattnet får vattnet att stiga okontrollerat längs ett vattendrag.

se även:
 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10