Ikon för Rikstermbanken

dammenhet

svenska termer: dammenhet
dammdel
förklaring:

En damm kan vara uppbyggd av olika delar. Varje enskild del benämns dammenhet. Termen dammdel förekommer också.

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10