Ikon för Rikstermbanken

damm

svensk term: damm
definition:

konstruktion som dämmer vatten

exempel:

Exempel är stenfyllningsdamm, jordfyllningsdamm och betongdamm.

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10