Ikon för Rikstermbanken

brottöppning

svenska termer: brottöppning
bräsch
definition:

öppning som uppstår i en damm som havererar

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10